Kontakt

W codziennej pracy kierujemy się: chęcią dzielenia się wiedzą, fachowością, etyką biznesu i odpowiedzialnością.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Pozostańmy w kontakcie
E-mail: kontakt@time4progress.pl
kom.: 538-406-554

Właściciel:
aleksander.zuchowski@time4progress.pl
Agencja Badawczo-Rozwojowa Time4Progress
skr. poczt. 67020
50-580 Wrocław 67

Możecie znaleźć nas również na:

 

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest firma Time4Progress Agencja Badawczo-Rozwojowa z siedzibą w Sobótce (ul. Świerkowa 1, 55-050), telefon: 574-902-164,  formularz: http://www.time4progress.pl/kontakt.  Firma przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu usług Firmy. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji oferty i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń. Masz prawo do żądania od Firmy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.